Reklamace / vrácení zboží

Reklamace zboží

Reklamace zboží obecně řeší Obchodní podmínky, článek 9 "Práva z vadného plnění".

Při reklamaci zboží je nutno popsat závadu, kvůli které je zboží reklamováno, datum nákupu, požadovaný způsob vyřízení reklamace a údaje o spotřebiteli  (zpáteční adresu, číslo bankovního účtu, e-mailový a telefonní kontakt pro případnou komunikaci). Společně s reklamovaným zbožím je nutné dopravit nebo zaslat na níže uvedenou adresu za použití účelně vynaložených prostředků i kopii faktury prokazující, že nákup reklamovaného zboží byl realizován v internetovém obchodu www.koblizkovy-boticky.czZa případné škody na zboží způsobené dopravou nenese prodávající odpovědnost.

Právo z vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady a věc s vadou již dále nepoužívat.

Kupující je dále povinen zajistit, aby zboží předané prodávajícímu k posouzení vady v rámci uplatnění práva z vadného plnění bylo čisté a ve stavu odpovídajícím obecným zásadám hygieny. Vada zboží dodaného ve stavu, který odporuje hygienickým zásadám, nebude posouzena a zboží bude vráceno na náklady kupujícího.

Reklamace bude posouzena a vyřízena co nejdříve po obdržení reklamovaného zboží, nejpozději však do 30 dnů. O výsledku reklamace a způsobu jejího vyřízení bude prodávající kupujícího informovat v reklamačním lístku zaslaném spolu s opraveným zbožím. Pokud nebude oprava možná a reklamace bude uznána jako oprávněná, bude kupujícímu navrácena kupní cena na jeho bankovní účet. 

Pro reklamaci zboží může kupující využít vzorový formulář (ke stažení zde Formulář reklamace ).

Reklamované zboží zasílejte na adresu: 

Soňa Koblihová

Náměstí Arnošta z Pardubic 735

250 82  Úvaly

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ resp. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy obecně řeší Obchodní podmínky, článek 6

Prodávající poskytuje lhůtu 14 dní na vrácení nepoužitého zboží bez udání důvodu. Vrácení zboží bude vyřízeno co nejdříve po obdržení kupujícím a kupní cena bude spotřebiteli vrácena na uvedený bankovní účet. Při vrácení zboží je nutno uvést číslo vzoru, který chcete vrátit, číslo bankovního účtu, údaje o spotřebiteli (číslo bankovního účtu, e-mailový a telefonní kontakt pro případnou komunikaci). Společně s vráceným zbožím je nutné zaslat i kopii faktury prokazující, že nákup vraceného zboží byl realizován v internetovém obchodu www.koblizkovy-boticky.cz. Za případné škody na zboží způsobené dopravou nenese prodávající odpovědnost.

Výrobek musí být vrácen bez známek užívání, nepoškozený a v původním nepoškozeném obalu. Nárok na úhradu za škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Náklady na vrácení zboží nese kupující. 

Pro vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) může kupující využít vzorový formulář (ke stažení zde Formulář odstoupení od KS).

 

Vracené zboží zasílejte na adresu: 

Soňa Koblihová

Náměstí Arnošta z Pardubic 735

250 82  Úvaly